Home Bijbels Contact Links   


In de BibliAtheek is een stichting die zich ten doel stelt:
Het in stand houden en uitbreiden van de collectie Bijbels van Henk Wolf.

Zij tracht dit doel te bereiken door het verder verzamelen van Bijbels in de Nederlandse taal, met de daarbij behorende naslagwerken, het inrichten van exposities, het houden van lezingen, lessen enzovoort.


Zolder met Bijbels
De Bijbel

Lees mij vrij zevenmaal, ja zeventig maal zeven,
Nog vat het brein niet al, wat in mij staat geschreven:
Hoe meer gij in mij zoekt, hoe meer gij in mij vindt,
Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint.

J. Cats (1571 1669)
De Bijbel is een bron van: spiritualiteit, steun, bezinning, geloofskracht, cultuur.